O idei portalu

Zadaniem naszego portalu jest dostarczenie środowiskom harcerskim wygodnego i nowoczesnego narzędzia do zdalnego projektowania i przeprowadzania gier miejskich i terenowych o tematyce historycznej. Proponowane Wam oprogramowanie zostało zrealizowane  przez Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia w projekcie pod mądrą nazwą  "Technologie mobilne jako narzędzie wsparcia historycznych gier miejskich"  realizowanym w ramach projektu "Patriotyzm jutra"  prowadzonego przez Muzeum Historii Polski.

Jednym z filarów metody harcerskiej jest znajomość i szacunek dla historii i tradycji oraz czerpanie wzorców z zasłużonych postaci historycznych. O ile znajomość historii harcerstwa do 1945 roku jest w  drużynach dość dobra, o tyle znajomość historii najnowszej pozostawia wiele do życzenia, a ludzie ją tworzący są praktycznie nieznani najmłodszemu pokoleniu harcerzy. Dlatego też zaczęliśmy realizację projektu od przygotowania oprogramowania i zaplecza danych dla gier miejskich „Śladami Harcerstwa Niepokornego w Warszawie”. Baza informacji o ma w swoim założeniu przybliżyć harcerzom wydarzenia z lat 1976-1989 związane z walką o zachowanie tradycyjnego charakteru harcerstwa oraz tworzeniem się współczesnego wieloodłamowego ruchu harcerskiego. W naszej bazie danych historycznych znajdziecie opisy miejsc i wydarzeń przekazane przez instruktorów działających w tamtym czasie, dzięki ich relacjom chcemy wam pokazać miejsca i ludzi związanych z wydarzeniami tamtego okresu, uzmysłowić wam różnicę pomiędzy warunkami działania harcerstwa wtedy i dziś....

Klasyczne gry miejskie są imprezami jednorazowymi, a ewentualne ich powtarzanie uzależnione jest od funkcjonowania stałego zespołu zajmującego się ich realizacją. W zrealizowanym projekcie  opracowaliśmy metodę planowania i przeprowadzania gier tematycznych przez dowolny zespół w dowolnym miejscu z wykorzystaniem technologii mobilnych. Pozwoli to kadrze instruktorskiej
środowisk harcerskich na samodzielne przeprowadzanie gier historycznych zarówno w miejscu stałego działania środowiska jak i w czasie wyjazdów wakacyjnych.

Na razie zapraszamy do tworzenia gier "Śladami Harcerstwa Niepokornego w Warszawie", ale mamy nadzieję, że dzięki wygodnemu oprogramowaniu i Waszym poszukiwaniom historycznym powstanie narzędzie obsługujące gry w całej Polsce.

C Z U W A J !

 

Powered by QuickCMS