Jak przebiega gra?

Do przeprowadzenia gry konieczne jest zainstalowanie aplikacji mobilnej działającej w systemach Android i OS2.

Patrol wyposażony w urządzenie z zainstalowaną aplikacją loguje się do gry podanym wcześniej  hasłem i otrzymuje informację o punkcie startowym. Po dotarciu do punktu startowego otrzymuje wiadomość, która umożliwia uczestnikom przeczytanie opisu miejsca i wybranego przez managera gry wydarzenia, odsłuchanie materiału audio lub wideo z opowieścią uczestnika wydarzenia, obejrzenie fotografii. Aplikacja podaje też treść zadania do wykonania i umożliwia przekazanie do bazy danych efektu wykonania zadania.

Po zakończeniu działań w tym miejscu, aplikacja podaje lokalizację kolejnego punktu i tak aż do końca gry.

Gra może się zakończyć:

  • po upływie zadanego czasu
  • po dotarciu do wszystkich punktów i wykonaniu wszystkich zadań 
  • po kliknięciu przycisku "KONIEC GRY"

Informacje dotyczące konkretnej lokalizacji są przekazywane nie dokładnie w punkcie, a w pewnym promieniu od niego, przy czym wielkość promienia zależy od warunków lokalnych.

Powered by QuickCMS