Co można zrobić korzystając z naszego oprogramowania?

Żeby móc korzystać z naszego systemu musisz przede wszystkim zgłosić się do nas podając swoje imię i nazwisko, organizację harcerską i środowisko, stopień instruktorski lub harcerski i pełnioną funkcję oraz informację czy chcesz tworzyć grę w oparciu o własne lokalizacje. Jest to konieczne ze względu na to, że manager gier może mieć różne uprawnienia i te uprawnienia musi mu nadać administrator systemu. No i oczywiście zależy nam na wysokim poziomie merytorycznym materiałów w bazie, więc chcemy znać osoby, które będą miały do niej dostęp.

Podstawę naszego systemu stanowi baza danych, w której gromadzone są informacje o wydarzeniach historycznych. 

Oprogramowanie administracyjne bazy umożliwia:

 • dodawanie lokalizacji związanych z wydarzeniami historycznymi
 • dodawanie wydarzeń powiązanych z lokalizacjami
 • tworzenie własnego scenariusza gry w oparciu o lokalizacje umieszczone w bazie lub wybór gotowego scenariusza
 • dodawanie zadań do wykonania w czasie gry, przy czym zadania mogą być różne dla różnych grup wiekowych
 • rejestrację uczestników gry

Kiedy jako manager gier wybierzesz lub stworzysz grę, możesz wysłać patrole na trasę gry.

Aby wziąć udział w grze  trzeba:

 • mieć w patrolu co najmniej jedno urządzenie z Androidem lub OS2
 • zainstalować na nim aplikację mobilną
 • zalogować się do aplikacji i odczytać punkt startowy
 • przemieszczać się pomiędzy podawanymi kolejno punktami
 • wysłuchać, obejrzeć lub przeczytać informacje wyświetlane przez aplikację w kolejnych punktach
 • wykonać zadania podawane przez aplikację w kolejnych punktach

Po zakończeniu gry jej uczestnicy mogą ocenić grę wypełniając ankietę, a ty możesz wydrukować uczestnikom potwierdzenia udziału w eleganckiej formie graficznej.

 

 

Powered by QuickCMS